"BELEDİYE ÇALIŞIYOR MUT DEĞİŞİYOR"

GALER?

HABER ARA


Gelişmiş Arama
Zeyker  Askı İlan Tutanağı

Zeyker Askı İlan Tutanağı

Tarih 14 Aral?k 2018, 17:12 Editör MS

ilimiz, Mut llgesi, Hacrahmetli Mahallesi Zeyker Mevkii srnrrlarr igerisindeki Askı İlan Tutanağı

ilimiz, Mut llgesi, Hacrahmetli Mahallesi Zeyker Mevkii srnrrlarr igerisinde kalan
03 1-D-07-A-4, 03 l -D-07-A-2, 03 l-D-07-B-1, 03 l-D-07-A-3, 03 I -D-07-B-4 kadastro ve
imar paftasr, 104 ada, 4, 5, 12, 14, 28, 74, 86, 145, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262.263,264,265,266,267 ,268,
269,2'10,271,272,273,274,275,276,277,289,290,291 noLu parseller, 123 ada 2,3, 4, 5'
6,7,10,tL,12,13,14, 15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,36,
37 , 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46. 47 nolu parselleride kapsayan 0611012017 tarih ve 122
sayrl meclis karan ile onaylanan itiraz imar planm iginde yer alan bdlgede, 3194 sayrh imar
Kanununun l S.maddesi uygulamasr ve 298113290 sayrh Kanunun ek-l maddesi iginin
yaprlabilmesi igin diizenleme srnrrlarr 04/09/2018 tarih ve 192 sayrh Enciimen karan ile
onaylanan ve saytlt Enciimen karan ile yine aym kararla sdz konusu iqin masraflannm
Belediyemizce karqllanmasr gartryla yetkili bir harita miihendisine yaptnlmaslna karar
verildilinden ve igin tamamlanarak, serbest Harita Miihendisi Akif QETIN tarafindan
tamamlanarak, Belediyeye teslim edildi[i nedenle hazrrlanan parselasyon planr ve iglem
dosyasrmn 3194 sayrh imar Kanunu'nun 18. ve l g.maddelerine gdre 20/11/2018 tarih ve
283 sayrlr karar ile onaylanarak I (Bir) ay siire ile 30/11/2018- 3011212018 tarihleri arastnda
1 (bir) ay siireyle askrya gtkanlmtqtr.

* Askı İlan Tutanağı metnine BURADAN ulaşabilirsiniz.
* Kadastro Durum Halihazır ve Parselasyon Planı'na BURADAN uluşabilirsiniz.

Bu haber 384 defa okunmuþtur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel Haberler

Mart 2019 Olağan Meclis Toplantısı

Mart 2019 Olağan Meclis Toplantısı 2019 Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı

KİRA VE SATIŞ İHALESİ İLANI

KİRA VE SATIŞ İHALESİ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların Açık Arttırma Usulü Kira ve Satış İhalesi Duyurusu

TARİHİ ESERLER

İLETİSİM

e-belediye

ÜYELİKLER

TÜRKİYE BELEDİYER BİRLİĞİ

Kurumsal e-posta

MUT KAYMAKAMLIĞI
BİLGİ EDİNME

CİMER


Mut Belediyesi Kurumsal İnternet Sitesi - Copyrights © 2009
RSS Kaynağı | Uygulama:Murat SÖZERİ

Altyapý: MyDesign Haber Sistemi