Sözleşmeli Personel Sonuç İlanı


Açıklama: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre, Sözleşmeli memur alımı yazılı ve sözlü mülakat sonuçları
Kategori: Güncel Haberler
Eklenme Tarihi: 21 Aral?k 2016
Geçerli Tarih: 24 Nisan 2018, 00:28
Site: Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
URL: http://www.mut.bel.tr/haber_detay.asp?haberID=676


5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre, Sözleşmeli memur alımı için 13.12.2016 Tarihinde Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde 2016 / 2 ilan numarası ile yayımlanan ve 16.12.2016 tarihinde (sözlü sınav Sıvan konularına ilişkin bilgi düzeyi , Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü , Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışların göreve uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı , Genel kültürü ve genel yeteneği , Bilimsel ve Teknolojik gelişmelere açıklığı ) göz önüne alınarak yapılan sözlü ve yazılı mülakat sonuçlarına göre ;