AÇIK ARTTIRMA USULÜ İHALE İLANI


Açıklama: Belediye Encümeninin 10.01.2017 tarih ve 2 sayılı kararı ile kiralanmasına karar verilen 4 ad. iş yeri için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve devamı maddelerince ihalesi yapılacaktır.
Kategori: Güncel Haberler
Eklenme Tarihi: 17 Ocak 2017
Geçerli Tarih: 26 Mart 2019, 20:00
Site: Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
URL: http://www.mut.bel.tr/haber_detay.asp?haberID=681


Aşağıda açıklayıcı bilgilerin yer aldığı taşınmazların ihalesine katılmak isteyen iştirakçiler ihale Saatinden önce geçici teminatlarını Belediye veznesine yatırmaları ve istenilen gerekli evrakları ( İhaleye Katılım dilekçesi, Geçici teminat makbuzu, Tebligat için ikamet belgesi, Belediyeye borcu olmadığına dair belge) Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmekte olup, İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Gelir Tahakkuk servisinden 50,00.-TL karşılığında satın alabilirler. İlanen duyurulur.