AÇIK ARTTIRMA USULÜ İHALE İLANI


Açıklama: Belediye Encümeninin 14.02.2017 tarih ve 28 sayılı kararı ile kiralanmasına karar verilen 2 ad. iş yeri için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve devamı maddelerince ihalesi yapılacaktır.
Kategori: Güncel Haberler
Eklenme Tarihi: 20 ?ubat 2017
Geçerli Tarih: 15 Kas?m 2018, 07:51
Site: Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
URL: http://www.mut.bel.tr/haber_detay.asp?haberID=685


Aşağıda açıklayıcı bilgilerin yer aldığı taşınmazların ihalesine katılmak isteyen iştirakçiler ihale Saatinden önce geçici teminatlarını Belediye veznesine yatırmaları ve istenilen gerekli evrakları( İhaleye Katılım dilekçesi, Geçici teminat makbuzu, Tebligat için ikamet belgesi, Belediyeye borcu olmadığına dair belge) Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmekte olup,
İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Gelir Tahakkuk servisinden 50,00.-TL karşılığında satın alabilirler. İlanen duyurulur.


S. NO

KİRAYA VERİLECEK İŞYERİNİN ADRESİ

ADA NO

PARSEL NO

1 (BİR) AYLIK KİRA       BEDELİ TL

1 (BİR) YILLIK Muh.Bedel TL

GEÇİCİ TEMİNAT TL  %3

M2’ Sİ

 

İHALENİN YAPILACAĞI YER

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 

 

1

BARABANLI MAHALLESİ 102 ADA 50 NOLU PARSEL’ İN ÖN KISMI VE ORTAKÖY MAHALLESİ 0 ADA 282 NOLU PARSEL İLE KOMŞU OLAN BELEDİYE YE AİT PARK YERİNİN 200 M2’ LİK BOŞ ALANI

102-0 (ortak alan)

50-282 (ortak alan)

300.00 -TL

3.600.00 -TL

108.00 -TL

200

BELEDİYE İHALE SOLONU

07.03.2017

10.00

2

TOPLUCA MAHALLESİ 153 ADA 47 PARSELDE KARGİR KÖY ODASI VE ARSASI NİTELİĞİNDE BULUNAN 100 M2’ LİK ALANDAKİ İŞ İŞYERİ

153

47

500.00 -TL

6.000.00 -TL

180.00 -TL

100

BELEDİYE İHALE SOLONU

07.03.2017

10.00