İHALE İLANI


Açıklama: MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN AÇIK ARTTIRMA USULÜ İHALE İLANI
Kategori: Güncel Haberler
Eklenme Tarihi: 16 Mart 2017
Geçerli Tarih: 24 Mart 2019, 01:44
Site: Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
URL: http://www.mut.bel.tr/haber_detay.asp?haberID=690


Belediye Encümeninin 14.03.2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile kiralanmasına karar verilen 1 ad. iş yeri için;
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve devamı maddelerince ihalesi yapılacaktır.
Aşağıda açıklayıcı bilgilerin yer aldığı taşınmazların ihalesine katılmak isteyen iştirakçiler ihale Saatinden önce geçici teminatlarını Belediye veznesine yatırmaları ve istenilen gerekli evrakları (İhaleye Katılım dilekçesi, Geçici teminat makbuzu, Tebligat için ikamet belgesi, Belediyeye borcu olmadığına dair belge) Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmekte olup,
İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Gelir Tahakkuk servisinden 50,00.-TL karşılığında satın alabilirler. İlanen duyurulur.


S. NO

KİRAYA VERİLECEK İŞYERİNİN ADRESİ

ADA NO

PARSEL NO

1 AYLIK KİRA BEDELİ TL

1 YILLIK Muh.Bedel TL

GEÇİCİ TEMİNAT TL  %3

M2’ Sİ

 

İHALENİN YAPILACAĞI YER

İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ


1

KIŞLA MAHALLESİ KARGİR KAHVE VE ARSASI NİTELİĞİNDE BULUNAN İŞ İŞYERİ

---

707

40.00 -TL

480.00 -TL

7.00 -TL

---

BELEDİYE İHALE SALONU

30.03.2017

10.00