Zeyker Revizyon İmar Planı


Açıklama: Hacıahmetli Mahallesi, Zeyker Mevkii, Revizyon imar planına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi
Kategori: Güncel Haberler
Eklenme Tarihi: 06 Temmuz 2017
Geçerli Tarih: 26 Mart 2019, 19:08
Site: Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
URL: http://www.mut.bel.tr/haber_detay.asp?haberID=701


T.C.

MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

ASKI  İLAN  TUTANAĞI

Mut Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarih ve 125 no.lu kararı ile uygun görülen; Mut İlçesi Hacıahmetli Mahallesi, Zeyker Mevkii, Revizyon imar planına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 406 sayılı kararı ile Büyükşehir Kanunu 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.
Onanan planı revizyonu 3194 sayılı yasanın 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi” başlıklı 33.maddesi gereğince 04.07.2017 tarihinde başlamak üzere 1 ay süre ile Mut Belediyesi ilan tahtasında askıya çıkartılacağına ve eş zamanlı olarak Belediyemiz internet sitesinde yayınlanacağına dair iş bu tutanak tarafımızca düzenlenerek imza edilmiştir.    

ASKI TARİHİ : 04.07.2017
İNİŞ TARİHİ:   03.08.2017


Plan Paftalarını aşağıdaki linklerden inceleyebilir veya bilgisayarınıza (üzerine sağ tıklayarak "Farklı Kaydet" seçeneğiyle) indirebilirsiniz.
O31D07A1C
O31D07A2C
O31D07A2D
O31D07A3A
O31D07A3B
O31D07A3C
O31D07A3D
O31D07A4B
O31D07B1A
O31D07B1C
O31D07B1D
O31D07B3A
O31D07B4A
O31D07B4B
O31D07B4D
O31D07C1A
O31D07C1D
O31D07D2A
O31D07D2B
O31D07D2C
O31D07D2D