Zeyker Askı İlan Tutanağı


Açıklama: ZEYKER ASKI İLAN TUTANAĞI
Kategori: Güncel Haberler
Eklenme Tarihi: 18 Nisan 2018
Geçerli Tarih: 24 Mart 2019, 01:46
Site: Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
URL: http://www.mut.bel.tr/haber_detay.asp?haberID=716


                                                                           T.C.
                                                      MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                      İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

 ASKI  İLAN  TUTANAĞI

Mut Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarih ve 125 no.lu kararı ile uygun görülen; Mut İlçesi Hacıahmetli Mahallesi, Zeyker Mevkii, Revizyon imar planına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 406 sayılı kararı ile Büyükşehir Kanunu 7/b maddesi uyarınca onanmıştır.
           Uygulama İmar Planı 04.07.2017 tarihinde başlamak üzere 1 ay süre ile askıya çıkarılmış ve 03.08.2017 tarihinde askıdan inmiştir. Askı süresi içerisinde uygulama imar planına 9 adet itirazda bulunulmuştur. İtirazlar Mut Belediye Meclisinde görüşülerek 06.10.2017 tarih ve 122 sayılı kararı ile 3 adet itiraz uygun görülmüş ve planda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. İtirazlar değerlendirilmesi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarih ve 1148 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
       Onanan planı revizyonu 3194 sayılı yasanın 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi” başlıklı 33.maddesi gereğince 13.04.2018 tarihinde başlamak üzere 1 ay süre ile Mut Belediyesi ilan tahtasında askıya çıkartılacağına ve eş zamanlı olarak Belediyemiz internet sitesinde yayınlanacağına dair iş bu tutanak tarafımızca düzenlenerek imza edilmiştir.

 

ASKI TARİHİ

13.04.2018

 

İNİŞ TARİHİ

13.05.2018

İTİRAZLAR

* 4 Nolu İtiraz'a BURADAN ulaşabilirsiniz.

* 7 Nolu İtiraz'a BURADAN ulaşabilirsiniz.

* 9 Nolu İtiraz'a BURADAN ulaşabilirsiniz.