MUT HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0324 774 2727 (Pbx)

Duyurular

T.C. Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi

Zeyker Askı İlan Tutanağı

- +

ASKI iLAN TUTANAĞI

ilçemiz, Hacıahmetli Mahallesi Zeyker Mevkii, 031-D-07-A-4, 031-D-07-A-2, 031-D-07-B-1,
031-D-07-A-3, 03l.-D-07-B-4 kadastro ve imar paftasr, 7O4 ada, 4, 5, t2, !4,28,74,86, !45,241,242,
243, 244, 245, 246, 247 , 248, 249, 250, 25L, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 26L, 262,
263, 264, 265, 266, 267,268, 269, 270, 27L, 272, 273, 274, 275, 276, 277 , 289, 290, 29L nolu
parseller, !23ada2,3,4,5,6,7,70,!1,72,L3,14, i.5, 16, 19, 20, 2f,22,23,24,25, 26,27,29,Zg,
3t, 32, 33, 34, 36, 37 , 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47 nolu parseller, 125 ada 1, 2 ve 3 parsellerin
bulundupu alanda 31.94 sayrI imar kanunu 18.maddesine gore Mut Belediye enci.imeninin 02.03.2023
tarih ve 17 sayrh karafl ile 1 ay askrya grkartrlmasrna karar verilmigtir.
Yaprlan uygulama 30 (otuz) giinlUk askr bitiminde Tapu M iid iirlij!0nde TESC|L grirecelinden
ilgili tagrnmaz sahiplerinin Belediyemiz imar M ijd rirlii!i.i’ne m[.iracaatlan iLAN olunur. 18.05.2023

detaylı ilanı görüntülemek için lütfen tıklayınız

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.